R102 Lady Slipper Trail, Witteklip, Port Elizabeth

15:00 vir 15:30

R102 Lady Slipper Trail, Witteklip, Port Elizabeth

15:00 vir 15:30

Beperkte akkommodasie beskikbaar.
Kontak Christelle 0798686085
cjansevanrensburg016@gmail.com

Beperkte akkommodasie beskikbaar.
Kontak Christelle 0798686085
cjansevanrensburg016@gmail.com

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Sou u ‘n geskenkie wou koop,
spaar u self die baie loop.
Bêre die nootjie in die kas,
en kom gooi dit in die huwelikstas!

Sou u ‘n geskenkie wou koop,
spaar u self die baie loop.
Bêre die nootjie in die kas,
en kom gooi dit in die huwelikstas!

Kontantkroeg met kaartfasiliteite beskikbaar.
Geen kinders
Kleredrag: Semi-formeel

RSVP TEEN 04 OKTOBER 2019

Kontantkroeg met kaartfasiliteite beskikbaar.
Geen kinders
Kleredrag: Semi-formeel

RSVP TEEN 04 OKTOBER 2019